Fundraising

Vigtigheden i valg af virksomhed, som skal gennemføre et fundraising projekt, er af enorm betydning!
Der er mange om buddet og flere måder at udføre arbejdet på.

Teletrafik er en professionel salgsvirksomhed med 100% fokus på fundraising.

Vores personale fokuserer alene på ét projekt af gangen, hvilket betyder at personalet kan dedikere sig 100%, ligesom det sikrer at erfaringer, viden, knowhow og dygtigheden bibeholdes i projektet. Personalet vil altså ikke have berøringsflade med andre projekter.
Personalet vil blive udvalgt efter nøje gennemgang og Teletrafik fokuserer på personer som er både ansvarsbevidste, alment vidende, velformulerende og målrettede, kan kommunikere professionelt og er fulde af liv.

Som organisation er målsætningen naturligvis nye bidragsydere og flere midler til formålet, men der skal også fokuseres på den værdifulde markedsføring og det positive kendskab til organisationen som professionel telemarketing medfører! Det er derfor vigtigt at organisationen forud for opstart af projektet, har informeret Teletrafik om generelle holdninger og principper, således at vi kan udføre arbejdet professionelt og imødekomme eventuelle problemstillinger. Teletrafik arbejder alene med projekter af en vis størrelse og som udgangspunkt skal projektet som minimum kunne beskæftige 10 konsulenter på fuldtid.